Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την Erbe Elektromedizin GmbH υποστήριξε το εκπαιδευτικό σεμινάριο EMR και ESD που διοργανώθηκε από την European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition και την European Society of Gastrointestinal Endoscopy

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ σε συνεργασία με την Erbe Elektromedizin GmbH υποστήριξε για μια ακόμα χρονιά το εκπαιδευτικό σεμινάριο EAGEN / ESGE Advanced Endoscopy Workshop το οποίο διοργανώθηκε από την European Association for Gastroenterology Endoscopy and Nutrition και την European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) στο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ στις 16 & 17 Ιουνίου. Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Arjun Koch, ο Δρ. Γεώργιος Μαυρογένης και ο Δρ. Στέφανος Μπασιούκας.

Οι τεχνικές ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) και EMR (Endoscopic Mucosal Resection) εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η ανάγκη για εκπαίδευση των γιατρών είναι συνεχώς  αυξανόμενη. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποσκοπούσε στην τελειοποίηση των ενδοσκοπικών εκτομών EMR & ESD μέσα σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ζωικά ομοιώματα. Πέρα από την εκπαίδευση των ενδοσκοπικών εκτομών, οι εκπαιδευτές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση πιθανών επιπλοκών όπως αιμοραγίες και διατρίσεις.

Πάγια πολιτική της εταιρείας μας αποτελούσε πάντα η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεισφορά στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Για το λόγο αυτό για μια ακόμα χρονιά σε συνεργασία με την Erbe Elektromedizin GmbH παραχωρήσαμε 6 πλήρη ηλεκτροχειρουργικά workstation VIO3 για την hands-on εκπαίδευση των συμμετεχόντων του EAGEN / ESGE Advanced Endoscopy Workshop.

Share this post