Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την αναβάθμιση της Γαστρεντερολιγικής και Πνευμονολογικής κλινικής του Metropolitan Hospital, μέλος του Hellenic Healthcare Group, με υπερσύγχρονα μηχανήματα της Erbe Elektromedizin GmbH.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group ανέθεσε στην ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ την αναβάθμιση της Γαστρεντερολογικής & Πνευμονολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital.

Η Γαστρεντερολογική Κλινική του Metropolitan Hospital, εξοπλίστηκε με την υπερσύγχρονη ηλεκτροχειρουργική διαθερμία VIΟ3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Η διαθερμία VIΟ3 χρησιμοποιεί 15 τελευταίας γενιάς επεξεργαστές ψηφιακού σήματος με δυνατότητα 25 εκατομμύρια μετρήσεων/δευτερόλεπτο. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η ανώτερη απόδοση του συστήματος και βελτιώνεται η αναπαραγωγικότα των ιστών. Η διαθερμία VIΟ3 δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης μέχρι 6 εργαλείων. Η μεγάλη οθόνη αφής μαζί με την γραφική διεπαφή, διασφαλίζουν την βέλτιστη φιλικότητα προς τον χρήστη, επιτρέποντας του να έχει πάντα καθαρή εικόνα όλων των παραμέτρων. Παράλληλα εγκαταστήθηκε το σύστημα καυτηριασμού αργού APC3, το οποίο παρέχει τα pulsedAPC, forcedAPC και preciseAPC modes. Η εγκατάσταση και η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε από το έμπειρο τμήμα πωλήσεων Erbe της εταιρείας μας με την παρουσία του τμήματος.

Η Πνευμονολογική Κλινική του Metropolitan Hospital, εξοπλίστηκε με το σύστημα ERBECRYO®2 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Το σύστημα ERBECRYO®2 δίνει την δυνατότητα χρήσης τεχνικών κρυοθεραπείας για ενδοβρογχικές επεμβάσεις. Παρέχει βολική λειτουργία plug and play και ρυθμίζει αυτόματα τις κατάλληλες παραμέτρους για κάθε αισθητήρα. Ταυτόχρον εμφανίζονται στην οθόνη όλες τις σημαντικές ρυθμίσεις και ενεργοποιείται μέσω ποδοδιακόπτη, προσφέροντας τρομερή ευκολία στην χρήση. Η εγκατάσταση του συστήματος, πραγματοποιήθηκε από το έμπειρο τμήμα πωλήσεων Erbe της εταιρείας μας, παρουσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του τμήματος.

Η αναβάθμιση της Γαστρεντερολογικής & Πνευμονολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο νοσοκομείο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.

Share this post