Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2023-04-17T23:35:46+03:00

Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εμπιστεύτηκε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ για την πλήρη αναβάθμιση του Πνευμονολογικού Τμήματος του. Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με: Ένα πλήρες Σύστημα Ενδοσκοπικού Επεξεργαστή ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation. Έναν επεξεργαστή Ενδοβρογχικής Υπερηχογραφίας SU-1 της Fujifilm Holdings Corporation. Υπερηχοβρογχοσκόπιο EB-530US της Fujifilm Holdings Corporation. Ενδοσκοπικό επεξεργαστή υπερήχων Mini Probe Radial 360ᵒ SP-900 της Fujifilm Holdings Corporation. Το θεραπευτικό βρογχοσκόπιο EB-580 T της Fujifilm Holdings Corporation. Ηλεκτροχειρουργικό workstation VIΟ 200S της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Το σύστημα ERBECRYO® 2 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Ένα σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων SERIE1 της Soluscope. Έναν Ασύρματο Υπέρηχο της εταιρείας Clarius Mobile Health. Με την αναβάθμιση αυτή, οι γιατροί, οι ειδικευόμενοι και το νοσηλευτικό προσωπικό του Πνευμονολογικό Τμήματος του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να εκπαιδεύονται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Επεμβατικής Πνευμονολογίας.

Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τρικάλων

2023-04-17T23:06:57+03:00

Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τρικάλων Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ ανέλαβε την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Τρικάλων. Αναλυτικότερα το μαιευτήριο εξοπλίστηκε με: Την υπερσύγχρονη ηλεκτροχειρουργική διαθερμία VIΟ3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Η αναβάθμιση του Μαιευτηρίου, με την κορυφάια διαθερμία της αγοράς από την εταιρεία Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο Μαιευτήριο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.

Ιατρική Πίστη

2023-04-17T23:00:38+03:00

Ιατρική Πίστη Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Πίστη εμπιστεύτηκε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ την αναβάθμιση του Γαστρεντερολογικού του Τμήματος. Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με: Ένα πλήρες Σύστημα Ενδοσκοπικού Επεξεργαστή ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation. Τέσσερα Ενδοσκόπια 700 Series της Fujifilm Holdings Corporation. Με την αναβάθμιση αυτή, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Πίστη, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Ενδοσκόπησης.

Άγιος Σάββας Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών

2023-04-17T22:31:42+03:00

Άγιος Σάββας Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας ανέθεσε στην ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Γαστρενερολογικού  Τμήματος του. Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με: Το ηλεκτροχειρουργικό workstation VIΟ 200S της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Η αναβάθμιση του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Άγιος Σάββας, με την διαθερμία VIΟ 200S της Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο νοσοκομείο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

2023-04-17T22:25:41+03:00

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ανέθεσε στην ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με: Την υπερσύγχρονη ηλεκτροχειρουργική διαθερμία VIΟ3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Η αναβάθμιση του τμήματος του Ερρίκος Ντυνάν, με την κορυφάια διαθερμία της αγοράς από την εταιρεία Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο νοσοκομείο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.

Go to Top