Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την αναβάθμιση του Β’ Ενδοσκοπικού Τμήματος του Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Επεμβατικούς Πνευμονολόγους Δρ. Οικονόμου Δημήτρη, Δρ. Τιτόπουλο Ηρακλή και Δρ. Τσιότσιο Αναστάσιο.

Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με:

  • Το καινοτόμο σύστημα κρυοθεραπείας ERBECRYO®2 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH.

Με την αναβάθμιση αυτή οι γιατροί του Β’ Ενδοσκοπικού Τμήματος του Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στον κλάδο της επεμβατικής Πνευμονολογίας.