Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών πραγματοποιήθηκε η πρώτη εγκατάσταση του πρωτοποριακού συστήματος High Definition ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας Sonart SU-1 της εταιρείας Fujifilm Holdings Corporation. H εγκατάσταση περιλαμβάνει τα νέα υπερηχοενδοσκόπια 580 Series Super CCD καλύπτοντας έτσι όλες τις διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές με απόλυτη ακρίβεια. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ενδοσκόπιο επεμβατικής ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας EBUS και ενδοσκόπιο επεμβατικής ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας πεπτικού EUS.