Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τρικάλων

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ ανέλαβε την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Τρικάλων.

Αναλυτικότερα το μαιευτήριο εξοπλίστηκε με:

  • Την υπερσύγχρονη ηλεκτροχειρουργική διαθερμία VIΟ3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH.

Η αναβάθμιση του Μαιευτηρίου, με την κορυφάια διαθερμία της αγοράς από την εταιρεία Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο Μαιευτήριο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.