Όμιλος ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανέθεσε στην ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. την αναβάθμιση των κεντρικών χειρουργείων & των χειρουργείων ODS του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ εξοπλίζοντας τα με τρείς υπερσύγχρονες ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες VIO® 3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH. Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Erbe Elektromedizin GmbH στην Ελλάδα ανέλαβε επιπλέον την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού του μαιευτηρίου στην χρήση και στις δυνατότητες της νέας πρωτοποριακής διαθερμίας με τα 19 ειδικά βελτιστοποιημένα προγράμματα λειτουργίας για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες.